Tanden of kiezen trekken

Soms is het nodig een tand of kies te verwijderen. U hoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen te treffen als u naar uw afspraak gaat. Alleen als u anti-stollingsmedicijnen (“bloedverdunners”) gebruikt, moet u dit ruim tevoren melden aan de tandarts! Ook als u een lekkende hartklep of een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft (zoals een kunsthartklep, heupprothese, etc.) moet u dit ruim tevoren aan de tandarts melden. In zulke gevallen kan het nodig zijn tevoren antibiotica in te nemen (in overleg met uw arts). Tijdens de ingreep komen namelijk bacteriën in de bloedbaan terecht en die kunnen zodoende de kunstprothese via de bloedbaan infecteren. Het is altijd handig voor de tandarts of andere arts om een medicijnlijstje bij u te hebben. De ingreep veroorzaakt geen pijn, daar tevoren de kaak verdoofd wordt met een injectie met verdovende vloeistof.

Niet altijd, maar soms wordt er na het trekken gehecht. De hechtdraad lost vanzelf op. In sommige gevallen wordt niet-oplosbaar hechtdraad gebruikt (bijv. als u antistollingsmedicatie gebruikt). U wordt in zo’n geval hierover voorgelicht.

Eventuele klachten na de ingreep…


Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u last van pijn krijgen. Dit hoeft echter niet per se. Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen volgens voorschrift. Dit kunt u zonder recept kopen bij de drogist of apotheek. Soms krijgt u een recept mee voor een andere pijnstiller.


Nabloeding

Een beetje bloed vermengd met speeksel is normaal na het trekken van een kies of tand. Als het bloeden na twee uur niet gestopt is, kunt u het volgende doen: vouw een verbandgaasje dubbel, leg het op de plek van de wond en bijt er stevig op gedurende ongeveer een kwartier. Wanneer de bloeding nog niet ophoudt, neem dan contact op met de tandarts of de dienstdoend tandarts. Tevens wordt het inslikken van grote hoeveelheden bloed afgeraden. Mocht u antistollingsmedicijnen gebruiken en last hebben van nabloedingen, dan wordt u dringend verzocht contact op te nemen met de tandarts, dienstdoende (spoed-) tandarts of EHBO van het ziekenhuis.


Zwelling

Een beetje koorts na het trekken mag. Loopt echter uw lichaamstemperatuur op tot 39ºC of meer, neem dan contact op met de tandarts.


Koorts

Enige zwelling na het trekken is ook gebruikelijk en wordt beschouwd als een gewone reactie op het trekken van een tand of kies. Door uw wang direct na het trekken te koelen kunt u de zwelling enigszins tegengaan. Deze zwelling kan enige dagen aanhouden en soms kan de wang na enkele dagen verkleuren, zoals een blauwe plek.


Ontsteking

Een enkele maal kan de wond gaan ontsteken. Dit is te herkennen aan pijn, die langer dan enkele dagen aanhoudt of juist toeneemt in plaats van afneemt, aan een vieze smaak in de mond en aan aanhoudende hoge koorts. Neem dan contact op met de tandarts.


Wondgenezing

De wond geneest het beste met veel rust. Dit is zeker gedurende de eerste dag belangrijk, omdat dan het stolsel ontstaat dat de wond dicht moet maken. Spoelen wordt de eerste dag dan ook ontraden. Gewoon drinken mag natuurlijk wel. In het algemeen duurt het zo’n tien dagen voordat de wond geheeld is.

Roken en alcohol werken nadelig op de genezing van de wond. Het wordt ontraden na het trekken van een kies of tand te roken of alcoholhoudende dranken te drinken, totdat de wond goed geheeld is. Het laten smelten van een pijnstiller op de plaats van de wond heeft geen enkele zin en kan bovendien irritatie aan de wond veroorzaken. Als de verdoving is uitgewerkt mag u weer gewoon eten en tandenpoetsen. Probeer de wond hierbij wat te ontzien.


Verstandskiezen

Een verstandskies hoeft lang niet altijd getrokken te worden. Vaak komt de verstandskies zonder problemen door achter de andere kiezen en doet hij gewoon mee met het kauwproces.

Een verstandskies kan echter problemen veroorzaken. Gedacht moet dan worden aan tandvleesproblemen rondom de verstandskies, problemen met het schoonhouden van de kies en dientengevolge het optreden van cariës en kiespijn. Ook kan er te weinig ruimte zijn voor de verstandskies om goed door te breken. In zo’n geval kan de verstandskies de voorliggende kies omhoogduwen of opzij duwen, waardoor de andere kiezen scheef kunnen gaan staan. In deze gevallen kan het raadzaam zijn de verstandskies weg te laten halen. De tandarts kan beoordelen of het nodig is om een verstandskies weg te halen. Afhankelijk van de ligging van de kies en de mate waarin deze reeds is doorgebroken, kan de tandarts ervoor kiezen de verstandskies zelf te trekken of om dit over te laten aan de kaakchirurg